Realiseer uw innovatie met TechnoCentrum Flevoland!

U hebt een goed innovatie idee. U ziet een kans in de markt. U hebt een project dat op de plank ligt te verstoffen. Herkent u een van deze situaties, dan is ons aanbod een geweldige kans voor u. Onderkent u wel de noodzaak van innovatie voor uw bedrijf, maar u hebt geen concrete ideeën, neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag op weg.
Continue reading “Realiseer uw innovatie met TechnoCentrum Flevoland!”

Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid

Binnen de achterban van het voormalige Nederlands Corrosie Centrum is eind november de brochure van het Bedrijvenloket Corrosie en Duurzaamheid verspreid. De reacties zijn enthousiast! Met de ingebruikname van het Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid is tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van het bedrijfsleven in Flevoland om te komen tot een portal waarmee industriële bedrijven met vragen en problemen op materiaalkundig gebied op weg wordt geholpen.
Continue reading “Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid”

Flexicoat project gaat PVD techniek toegankelijk maken voor MKB

Het Flexicoat project, een Europees samenwerkingsverband tussen bedrijven, research instellingen en brancheverenigingen, heeft als doelstelling om de PVD coating techniek toegankelijk te maken voor Midden- en Kleinbedrijf.
Continue reading “Flexicoat project gaat PVD techniek toegankelijk maken voor MKB”

PROWAT, watermanagement

Watermanagement is een strategisch onderwerp en zal de komende jaren in belang toenemen.

Nederland participeert in een Europees project: PROWAT. Dit project richt zich op onderzoek en het beperken van het verlies van drinkwater. In het project zijn o.a. leermiddelen ontwikkeld hiervoor.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Van der Meer & van Tilburg.

Continue reading “PROWAT, watermanagement”

Nederland scoort goed op gebied van lekverliezen in Europees water management project

Een vijfdaagse conferentie in Ankara begin februari vormde het begin van een Europees water management project. Waar het woord ‘water management’ in Nederland allerlei associaties oproept met de deltawerken, de dijken, en het voorkomen van overstromingen, richt dit Europese project zich op een heel ander gebied in water management, en wel op het onderwerp lekverliezen. Om precies te zijn, gaat het om ‘non-revenue water’, of ‘niet-betaald water’: water dat wel door de waterbedrijven geproduceerd wordt, maar waar uiteindelijk niemand voor betaald.

Continue reading “Nederland scoort goed op gebied van lekverliezen in Europees water management project”

Risicomanagement biedt mogelijkheden tot verbeteren concurrentiepositie

Uit: Eindrapport Kennispositietudie Risicomanagement B&U

Eind 2006 is de kennispositie studie Risicomanagement B&U afgesloten. Er werden gesprekken gevoerd met deskundige actoren uit RISNET en uit het kennisnetwerk risicomanagement in de bouw.

Het eerste resultaat van het onderzoek was een verkenning van ontwikkelingen in de markt. Hieruit kwamen verschillende trends naar voren. Zo wordt een toename geconstateerd in de “sueing-cultuur”, dat wil zeggen dat er vaker claims worden ingediend), maar ook in de toename van de complexiteit van bouwprojecten Er blijkt sprake te zijn van fragmentatie in contractvorming, terwijl tegelijkertijd afspraken vaker dan vroeger worden vastgelegd en er ook een toename is opgetreden van de niet-standaard contracten. Beide maken het lastiger is om te zien waar de risico’s precies liggen. Aannemers dragen steeds meer integrale verantwoordelijkheid; zowel de opdrachtgever als de bouwers leggen in toenemende mate de risico’s en opdrachten bij aannemers leggen. Ook zijn er een aantal nieuwe verzekeringsvormen geïntroduceerd in de markt. Ten tweede is een inventarisatie van risicomanagement tools die momenteel in gebruik zijn. De RDM (Risk Diagnostic Methodology) werd ontwikkeld door prof. dr. ir. J.I.M. Halman (Universiteit Twente, 1994) voor Philips Lighting en Unilever en wordt momenteel aangepast voor verscheidene andere industrieën. Andere tools zijn het software programma Q-RIE (Quality, Risk Inventory and Evaluation), scenarioanalyse en actoranalyse en het gebruik van een deskundigenpanel. Ook is NEN Managementsystemen bezig met de ontwikkeling van een generieke benadering van Risicomanagement.

Een derde uitkomst van het onderzoek is een inventarisatie van de kennisbehoefte bij de bedrijven. De drie brede trends die hieruit blijken zijn een behoefte ondersteuning bij de implementatie van risicomanagement, behoefte aan kennis over contactvorming, aansprakelijkheid en verzekeringen en kennis over risicomanagement bij onderhoudscontracten (levensduuranalyse).

Tenslotte is worden in het rapport enkele concrete actiepunten genoemd waarmee bedrijven een concurrentiepositie kunnen verbeteren. Een eerste aanbeveling is het ontwikkelen van standaard maar flexibele risicoanalyse instrumenten die door bedrijven gebruikt kunnen worden. Daarnaast bevat het rapport meerdere ideeën voor het verbeteren van de kennisoverdracht met betrekking tot bestaande risicoanalyse tools.