Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid

Voorheen Corrossie Advies Dienst

Toelichting

Vanaf 15 mei 2007 is het nieuwe Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid een feit. Dit loket biedt technische ondersteuning aan MKB-bedrijven. Na het wegvallen van het Nederlands Corrosie Centrum (NCC) dreigde aanvankelijk ook de Corrosie Advies Dienst te verdwijnen. Dat zou treurig zijn voor de sector, want er was overleg gaande om deze adviesdienst voor een bredere groep bedrijven toegankelijk te maken. Het voortbestaan van deze dienst is echter verzekerd nu de activiteit is overgenomen.

Organisatorisch maakt het loket nu deel uit van het Kennistransfercentrum Bouw & Industrie. Voor de eerstelijnszorg is als vanouds een netwerk van (zelfstandig werkende) adviseurs beschikbaar. Verder zijn er operationele afspraken gemaakt met een aantal partijen, zoals Endures.

Bij de start wordt samengewerkt met de Stichting Kennisplatform Oppervlaktetechnologie (KP•OT) en het Nederlands Instituut voor Lastechniek. In de komende periode zullen ook andere partners worden gezocht, met een aantal instituten zijn al gesprekken gaande.

Het Bedrijvenloket Corrosie & Duurzaamheid maakt voor de uitvoering van opdrachten gebruik van freelance adviseurs.

Na registratie bij het Netwerk Corrosie & Duurzaamheid is de doorverwijsfunctie geheel gratis. Voor de advisering zelf wordt een concurrerend tarief gerekend.

Voorbeeldvraag – Aantasting van RVS leidingen

Een opdrachtgever heeft ons gevraagd om een grondmonster te analyseren, omdat de RVS leidingen (rond 250mm) zijn aangetast. De leidingen liggen bij een waterzuivering in de grond (diepte ca. 1-1,5m), in een gele zandlaag. Er ligt een aanvoer en retourleiding voor lucht op ca. 80 cm afstand van elkaar. Eén van deze leidingen vertoont echter dusdanige corrosie, dat deze vervangen dient te worden. Nu is de vraag waarop we de grond zouden moeten analyseren. Chloorkoolwaterstoffen, metalen?