Flexicoat project gaat PVD techniek toegankelijk maken voor MKB

Het Flexicoat project, een Europees samenwerkingsverband tussen bedrijven, research instellingen en brancheverenigingen, heeft als doelstelling om de PVD coating techniek toegankelijk te maken voor Midden- en Kleinbedrijf.

De PVD techniek kent enkele beperkingen. Ten eerste werkt de techniek niet voor alle materialen. Alleen bepaalde soorten staal van hogere kwaliteit zoals HSS kunnen met een enkele PVD coating voldoende beschermd worden. Voor materialen met een lager potentiaal is een ingewikkeldere coating systeem nodig om corrosie te voorkomen. Ten tweede kan de techniek momenteel niet worden toegepast op plastic onderdelen doordat deze wordt uitgevoerd bij zeer hoge temperaturen.

Om de techniek meer toegankelijk te maken voor toepassingen voor het MKB, is het nodig de kosten te reduceren, alsook een machine te produceren die sneller en flexibeler opereert (vanwaar de naam van het project). Doel van het project is dan ook het ontwikkelen van een prototype voor een kleine coating machine die aan deze en andere criteria voldoet. Vooruitlopend op het project werd studie gedaan naar de kosten van een dergelijke toepassing en deze voorlopige berekeningen laten zien dat de kosten per coating rond de 25 cent zouden kunnen liggen.

Het KPOT heeft in samenwerking met het Kennistransfercentrum Bouw & Industrie de verantwoordelijkheid voor de disseminatie en valorisatie van informatie over het te ontwikkelen product.