Nieuwe eisen thermisch verzinken

Er worden hoge eisen gesteld aan het beschermen van machine- en constructiedelen tegen corrosie. Hiervoor worden deklagen aangebracht door thermisch verzinken. De norm hiervoor, NEN-EN-ISO 1461 wordt aangepast aan de jongste technologische ontwikkelingen.

Bij producten en constructies met een door thermisch verzinken aangebrachte deklaag testen de afnemers vaak of de zinklaag aan de gestelde eisen voldoet.

Conflicten daarover kunnen door beide partijen worden vermeden door hun overeenkomsten te baseren op de norm NEN-EN-ISO 1461. Daarnaast draagt de norm bij aan kwaliteitsverbetering.

Toepassers van de norm hebben een aantal punten aangegeven waarop de norm kan worden verbeterd. Een voorbeeld hiervan is de samenstelling van het zinkbad. Er zijn steeds meer soorten zinklegeringen in gebruik en een voorstel is om in de herziene norm vast te stellen welke legeringen wel en welke niet moeten worden uitgesloten. Bij de herziening worden ook eisen onder de loep genomen ten aanzien van de dikte van de deklaag en de bijbehorende beproevingsmethoden. Tevens zal in de norm meer aandacht worden geschonken aan de definitie van het uiterlijk van het oppervlak van de deklaag. Opdrachtgevers worden steeds kritischer op dit aspect.