Risicomanagement biedt mogelijkheden tot verbeteren concurrentiepositie

Eind 2006 is de kennispositie studie Risicomanagement B&U afgesloten. Er werden gesprekken gevoerd met deskundige actoren uit RISNET en uit het kennisnetwerk risicomanagement in de bouw.

Het eerste resultaat van het onderzoek was een verkenning van ontwikkelingen in de markt. Hieruit kwamen verschillende trends naar voren. Zo wordt een toename geconstateerd in de “sueing-cultuur”, dat wil zeggen dat er vaker claims worden ingediend), maar ook in de toename van de complexiteit van bouwprojecten Er blijkt sprake te zijn van fragmentatie in contractvorming, terwijl tegelijkertijd afspraken vaker dan vroeger worden vastgelegd en er ook een toename is opgetreden van de niet-standaard contracten. Beide maken het lastiger is om te zien waar de risico’s precies liggen. Aannemers dragen steeds meer integrale verantwoordelijkheid; zowel de opdrachtgever als de bouwers leggen in toenemende mate de risico’s en opdrachten bij aannemers leggen. Ook zijn er een aantal nieuwe verzekeringsvormen geïntroduceerd in de markt. Ten tweede is een inventarisatie van risicomanagement tools die momenteel in gebruik zijn. De RDM werd ontwikkeld door prof.dr.ir. J.I.M. Halman (Universiteit Twente, 1994) voor Philips Lighting en Unilever en wordt momenteel aangepast voor verscheidene andere industrieën. Andere tools zijn het software programma Q-RIE (Quality, Risk Inventory and Evaluation), scenarioanalyse en actoranalyse en het gebruik van een deskundigenpanel. Ook is NEN Managementsystemen bezig met de ontwikkeling van een generieke benadering van Risicomanagement.

Een derde uitkomst van het onderzoek is een inventarisatie van de kennisbehoefte bij de bedrijven. De drie brede trends die hieruit blijken zijn een behoefte ondersteuning bij de implementatie van risicomanagement, behoefte aan kennis over contactvorming, aansprakelijkheid en verzekeringen en kennis over risicomanagement bij onderhoudscontracten (levensduuranalyse).

Tenslotte is worden in het rapport enkele concrete actiepunten genoemd waarmee bedrijven een concurrentiepositie kunnen verbeteren. Een eerste aanbeveling is het ontwikkelen van standaard maar flexibele risicoanalyse instrumenten die door bedrijven gebruikt kunnen worden. Daarnaast bevat het rapport meerdere ideeën voor het verbeteren van de kennisoverdracht met betrekking tot bestaande risicoanalyse tools.